Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

Sònia Massagué, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: soniamassague.com, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Sònia Massagué.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies d’una Community Manager.

Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu d’executar la finalitat anteriorment exposada.

Sònia Massagué adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.

L’usuari podrà a qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-ho el propi usuari a través del correu electrònic: info@soniamassague.com o en l’adreça: carrer Joan Prim, 108, 08401 de Granollers (Barcelona).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis al Sònia Massagué.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Sònia Massagué amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?, tractarem les teves dades personals recaptades a través del Lloc web: https://soniamassague.com, amb les següents finalitats:

1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de soniamassague.com, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats en el Sònia Massagué

3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de Sònia Massagué i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i a qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva supressió i durant el termini pel quin poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Sònia Massagué, els termes dels quals i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, mentre que t’informem posant a la teva disposició la present política de privadesa, que després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conformi, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè al Sònia Massagué, excepte obligació legal.

Com a encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, al moment de la seva contractació:

  • Sònia Massagué, amb domicili al carrer Joan Prim, 108, 08401 de Granollers.

* Pot consultar la política de privadesa i altres aspectes legals de la companyia al següent
enllaç: 

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Sònia Massagué no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Sònia Massagué informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut de l’establert en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una recerca criminal o per la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets de propietat intel·lectual Sònia Massagué és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web soniamassague.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web https://soniamassague.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seva disposició per Sònia Massagué, àdhuc sent gratuïts i/o de disposició pública.

Sònia Massagué disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d’aquests.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de Sònia Massagué, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Sònia Massagué, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per la seva banda.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Sònia Massagué i, en particular de:

• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer del Sònia Massagué, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
• Els cracks, nombres de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
• La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.
• La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de
correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a Sònia Massagué per les despeses que generés la imputació de https://soniamassague.com en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada Sònia Massagué realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Sònia Massagué, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Sònia Massagué.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Sònia Massagué no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Sònia Massagué Pedraza sí està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Community Manager que siguin similars als quals inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

S’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Sònia Massagué.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Sònia Massagué.

Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu d’executar la finalitat anteriorment exposada.

Sònia Massagué adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.

L’usuari podrà a qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-ho el propi usuari a través del correu electrònic: info@soniamassague.com o en l’adreça: carrer Joan Prim, 108 de Granollers.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a Sònia Massagué.