Pla de Màrqueting Digital

Un pla de màrqueting digital és un estudi dels canals més apropiats perquè el teu negoci tingui presència a internet i aconsegueixi complir els teus objectius.

Dissenyar un pla de màrqueting en línia no és una cosa simple, ja que s’han de seguir una sèrie de passos. No n’hi ha prou amb tenir uns perfils en xarxes socials o tenir molts fans sinó que s’ha de tenir molt ben definida una estratègia per aconseguir les metes fixades.