Les Xarxes Socials

Gestionar les Xarxes Socials és essencial en termes de Màrqueting Digital, ja que actualment la majoria de negocis i empreses es troben en plataformes com Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram.
Cada plataforma te la seva forma d’administrar-se i és important que les treballis i no les deixis oblidades. Establir una estratègia, planificar les publicacions i conèixer els teus seguidors forma part de l’administració.

Compartir contingut a les xarxes socials és fàcil, però fer-ho no és tan senzill i necessites dedicar-li temps. Perquè sigui excel·lent, és necessari que tinguis en compte els objectius que ha de complir:

 Ha de captar l’atenció: El teu contingut ha de captar l’atenció de les persones perquè d’aquesta manera pugui atreure tràfic cap al teu lloc web.
 Generar leads: El teu contingut ha de ser capaç de fer que les persones que arribin al teu lloc web se subscriguin al teu butlletí de notícies i quedin enganxats amb tu.
 Generar vendes
Posteriorment és necessari que aquests leads es converteixin en clients potencials.
És important tenir clars aquests objectius abans de començar a compartir continguts a les teves xarxes socials.