Campanyes Publicitàries

Les campanyes han de tenir un per què, una raó de ser i uns objectius clars i ben pensats ​​amb anterioritat. Bona part de l’èxit o fracàs de les campanyes dependran del treball previ, perquè les estratègies es fixaran d’acord amb la consecució d’aquests objectius, i mai a l’inrevés.