Avís Legal

Sònia Massagué de Granollers, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de https://soniamassague.com

Amb els límits establerts en la llei, Sònia Massagué no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a
Sònia Massagué ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet soniamassague.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Sònia Massagué no pot controlar. Per tant, Sònia Massagué no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Sònia Massagué o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Sònia Massagué.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Sònia Massagué ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Sònia Massagué amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant correu electrònic a info@soniamassague.com o en l’adreça Carrer Joan Prim, 108 de 08401 Granollers (Barcelona).